Poradenstvo v oblasti nehnuteľností

Predaj, prenájom právny servis, marketing a analýzy.

Nájdeme pre Vás to správne riešenie

Špecializujeme sa na zabezpečenie právnych a poradenských služieb v oblasti realitného práva.

Našu širokú ponuku v oblasti týchto služieb sme schopní úzko prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám a zabezpečiť právne zastúpenie pri sporových agendách, alebo v právnom zastúpení pred orgánmi štátnej aj verejnej správy a samosprávy a taktiež pred všetkými inštitúciami a poskytovateľmi služieb.

Rozshah služieb:

Vypracovanie všetkých typov zmlúv (kúpnych, darovacích, nájomných a iných)

Vypracovanie všetkých typov zmlúv, vzťahujúcich sa k právam k nehnuteľnostiam (záložné práva, nájomné práva, vecné bremená)

Odvrátenie dražby a exekúcie nehnuteľností a majetku

Príprava právnych riešení súvisiacich s transakciami nehnuteľností

Kontakt

Kontaktný formulár

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Sledujte nás na Facebooku!

REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o.

Dr. Rastislav MALOVEC, PhD., konateľ

IČO: 44 447 329

Partner verejného sektora