Právne poradenstvo

Špecializujeme sa na zabezpečenie právnych a poradenských služieb v oblasti realitného práva.

Je pre mňa táto služba vhodná?

Nasledovné služby poskytujeme pre individuálnych vlastníkov nehnuteľností, pre investorov a developerov.

Pre individuálnych vlastníkov nehnuteľností

Konzultácie a poradenstvo pri všetkých druhoch nehnuteľností

Predaj a prenájom všetkých druhov nehnuteľností

Kompletný marketing a podpora predaja alebo prenájmu nehnuteľností

Zabezpečenie právneho servisu

Konzultácie pre zabezpečenie získavania finančných zdrojov na financovanie nehnuteľností

Asistencia pri negociáciach cien a platobných podmienok.

Kontaktujte nás

Pre Investorov a developerov

Analýzu trhu a selekciu cieľových skupín

Predaj alebo prenájom všetkých partikulárnych častí projektov

Konzultácie a poradenstvo v prípravných fázach projektov

Konzultácie so zástupcami štátnej správy a samosprávy

Nastavenia optimálnej predajnej stratégie projektov vrátane časových harmonogramov (timing)

SWOT analýzy projektov

Manažment klientskych zmien (fitout, layout)

Kompletný marketing a podporu predaja projektov

Zabezpečenie právneho servisu

Analýzu návratnosti investovaných finančných prostriedkov (ROI) do projektov

KONTAKT

Kontaktný formulár

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Sledujte nás na Facebooku!

REAL & PROPERTY
ADVISOR s.r.o.

Dr. Rastislav MALOVEC, PhD., konateľ

IČO: 44 447 329

Partner verejného sektora