Správa individuálnych rezidenčných nehnuteľností

Naša služba správy individuálnych rezidenčných nehnuteľností poskytuje kompletnú starostlivosť výhradne pre domy a byty.

Kompletná správa nehnuteľností

Zdržujete sa ako vlastník bytu alebo domu dlhodobo v zahraničí? Budeme za Vás vykonávať správu Vašej nehnuteľnosti.

Správa v rozsahu

Vyhľadaním vhodného nájomcu pre Vašu nehnuteľnosť

Vypracovanie a uzatvorenie Nájomnej zmluvy a iných potrebných dokumentov v súvislosti s nájmom Vašej nehnuteľnosti

Komunikácia s poskytovateľmi služieb pri Vašej nehnuteľnosti

Zabezpečovanie všetkých platieb v súvislosti s nájmom bytu alebo domu pre vlastníka danej nehnuteľnosti - prenajímateľa

Vymáhanie všetkých nárokov v súvislosti s nájmom bytu alebo domu pre vlastníka danej nehnuteľnosti - prenajímateľa

Kontrola stavu a užívania prenajímanej nehnuteľnosti

Zabezpečenie odstránenia akýchkoľvek závad v súvislosti s prenajímanou nehnuteľnosťou

Dozariaďovanie prenajímanej nehnuteľnosti podľa požiadaviek nájomcu, po predchádzajúcom súhlase vlastníka danej nehnuteľnosti - prenajímateľa

KONTAKT

Kontaktný formulár

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Sledujte nás na Facebooku!

REAL & PROPERTY
ADVISOR s.r.o.

Dr. Rastislav MALOVEC, PhD., konateľ

IČO: 44 447 329

Partner verejného sektora